N-Buddies Mikrobiyal Gübresi

Organik Gübreler grubunda yer alan mikrobiyal gübre ürünümüz Anagen Biyoteknoloji San. ve Tic. Ltd. Şti. şirketinin üretim tesisinde üretilmektedir.

Ar-Ge çalışmalarımız, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknolojli Geliştirme Bölgesi Teknopark’ındaki laboratuvarlarda bilimsel yöntemler uygulanarak yapılmakta ve ürünler sahada denendikten sonra çiftçiye sunulmaktadır.

Geliştirdiğimiz “yerli” mikrobiyal gübre ile;

-Bitkinin ihtiyacı  olan azotun bakteriler aracılığı ile havadan bitkiye kazandırılması,

-Toprakta birikmiş veya kullanılmaz halde bulunan fosforun bitkilerce alınabilmesine imkan sağlanması,

-Bakteriler aracılığı ile doğal olarak üretilen oksin, sitokinin, giberalik asit gibi hormonlar aracılığı ile bitki büyümesinin teşvik edilmesi,

-Bitkinin su alma kapasitesinin artırılıp kök gelişimine fayda sağlanması,

-Bitkini patojen mikroorganizmalara karşı sahip olduğu direncin artırılması,

-Topraktaki organik madde oranının artırılması ile çölleşme ve erozyonun önüne geçilmesi,

-Kimyevi gübre kaynaklı olarak bazı mineral ve inorganik maddelerin toprakta birikmesinin önlenmesi,

-Toprak pH'ının toprağa faydalı bakteriler aracılığı ile dengelenmesi,

Sonuç olarak, uygun iklim ve toprak koşullarında mikrobiyal gübre ürünlerinin düzenli kullanımları ile tarımsal üreticilere bitkisel verim ve uzun süreçte de maliyet-fayda sağlanabilmesidir.

 

 

12.03.2018 Tarihinde Yayına Başlamıştır ©